Μηχανογράφηση

Στην PC STATION αναλαμβάνουμε την μηχανογράφηση της επιχείρησής σας με εφαρμογές εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης της MEGASOFT καθώς και την Τεχνική υποστήριξη.


Η πρωτοποριακή και αξιόπιστη εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης, αναπτυγμένη σε τεχνολογία αιχμής, που εξασφαλίζει ταχύτητα, ευχρηστία και ασφάλεια δεδομένων στις επιχειρήσεις προσφέροντας δυνατότητες ανάπτυξης. 


Διαχείριση Πωλήσεων Χονδρικής–Λιανικής παρακολουθώντας πλήρως όλα τα στάδια (Παραγγελίες–Δελτία Αποστολής–Τιμολόγια)
Εκτυπώσεις με δυναμικές προεπισκοπήσεις και δυνατότητα άμεσης αποστολής με e-mail, εξαγωγής σε excel, word, access καθώς και σε αρχείο .html, .csv, .txt και .pdf
Αποθήκη–Πολλαπλοί Αποθηκευτικοί Χώροι (Υποκαταστήματα)–Διαχείριση Σετ Ειδών-Ομαδικές Ανατιμήσεις τιμοκαταλόγων ειδών–Δυνατότητα ενημέρωσης αρχείου ειδών από αρχεία τιμοκαταλόγου προμηθευτών–Θεωρημένες καταστάσεις αποθήκης
Διαχείριση χαρακτηριστικών ειδών
• Διαχείριση εικόνας ανά είδος
• Πελάτες/Προμηθευτές – Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών/Προμηθευτών
• Παραγγελίες Πελατών Προμηθευτών με δυνατότητα αποστολής με fax και e-mail
Αναζητήσεις Πελατών/Προμηθευτών/Αποθήκης με δυνατότητα εξαγωγής στο excel, σε αρχείο .txt ή σε εκτυπωτή
• Δυνατότητα δημιουργίας παραμετρικών αλφαριθμητικών στα βασικά στοιχεία πελατών, προμηθευτών, αποθήκης
Ετικετογράφος Πελατών / Προμηθευτών
• Σύνδεση με Εργαλεία Αναφορών (Crystal Reports, MS Access, MS Excel)
Διαχείριση Πωλητών με διαφορετικά ποσοστά προμήθειας, βάσει τζίρου και εισπράξεων
• Δυνατότητα συμμετοχής των Πωλητών και ανά είδος στις πωλήσεις
• Διαχείριση Αξιογράφων με δυνατότητα ομαδικών Κινήσεων
Εικόνα επιχείρησης με δυνατότητα οριζόμενων μεταβλητών και σύγκριση μεταξύ περιόδων
• Ομαδικές ενημερώσεις εγγραφών Πελατών, Προμηθευτών, Ειδών
• Αυτόματη Διαδικασία Back up
• Συνδέεται με συστήματα POS και προσφέρει λύση φορητής τιμολόγησης παραγγελιοληψίας και απογράφης
• PRISMA Win + easy CRM: Εσωτερική οργάνωση. Διαχείριση εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων - άμεση διευθέτηση εισερχόμενων κλήσεων (τιμολόγηση - προσφορές). Διαχείριση γραφείου. Πρόγραμμα ημέρας ανά χειριστή ή ομάδα χειριστών. Υπενθυμίσεις για μελλοντικές κινήσεις (τιμολογήσεις - εισπράξεις - πληρωμές). Τήρηση ιστορικού για κάθε πελάτη. Εξαγωγή σε Outlook 2003-2007-2010.

Περιβάλλον Λειτουργίας  
Τα προϊόντα software της Megasoft έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν σε περιβάλλον:
 • Windows 2008 server
 • Windows 2003 server
 • Windows XP PRO
 • Windows XP HOME
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 10

Εκπαίδευση

Η PC STATION με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, του τμήματος υποστήριξης, παρέχει εκπαίδευση στους πελάτες της, η οποία περιλαμβάνει:

 • Εκμάθηση της εφαρμογής στα πρώτα βήματά της
 • Προτάσεις σωστής κωδικοποίησης πελατών, προμηθευτών, ειδών αποθήκης
 • Ορισμό παραμέτρων σε συνεννόηση με τον χρήστη
 • Ενδεικτικές κινήσεις και αποτελέσματα αυτών 
Συμβόλαιο Συντήρησης & Εγγύηση
H Megasoft προσφέρει άνευ κόστους, εγγύηση των εφαρμογών, διαθέτοντας έτσι χρόνο προσαρμογής στον χειριστή με διάρκεια 2 μηνών. Στην περίπτωση αγοράς του ετήσιου Συμβολαίου Συντήρησης ταυτόχρονα με την αγορά της εφαρμογής, η διάρκεια της εγγύησης επεκτείνεται στους 4 μήνες (δηλ. συνολικό Συμβόλαιο Συντήρησης 16 μηνών). Το Συμβόλαιο Συντήρησης προσδιορίζεται από τους όρους του σχετικού συμβολαίου που συνυπογράφεται μεταξύ των 2 συμβαλλομένων. Το κόστος του προσδιορίζεται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της Megasoft Α.Ε. εκτός περιπτώσεων που έχει πραγματοποιηθεί διαφορετική συμφωνία.

Το Συμβόλαιο Συντήρησης και η εγγύηση της εφαρμογής σας εξασφαλίζουν την λειτουργικότητα της εφαρμογής με:
 • Ανοιχτή τηλεφωνική υποστήριξη
 • Τη διάθεση των βελτιώσεων της εφαρμογής με καινούριες δυνατότητες
 • Λογιστικές πληροφορίες
 • Έως 30% έκπτωση επί των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Διάθεση των αλλαγών του Κ.Β.Σ.

Αναλυτικά οι εμπορικές εφαρμογές  Prisma Win