Φίλτρα Προϊόντων Φίλτρα Προϊόντων

Τηλεφωνικά Κέντρα

Σε συνδυασμό με τα επαγγελματικά και πιστοποιημένα δίκτυα που εγκαθιστά η PC Station, είναι σε θέση να

αναλάβει και την εγκατάσταση και υλοποίηση ενός VoIP τηλεφωνικού δικτύου για μικρές και μεγάλες

επιχειρήσεις.

Η τεχνογνωσία μας, η εμπειρία μας και η πιστοποιημένη κατάρτιση των τεχνικών μας, θα καλύψει πλήρως τις

ανάγκες σας στην VoIP τηλεφωνία, καθώς και την άμεση τεχνική υποστήριξη της μετά την εγκατάσταση.

Προσαρμοσμένα στους ελεύθερους επαγγελματίες

Ιδανικά για την οικογένεια και την καριέρα σας

Τηλεφωνικό Κέντρο FONtevo COMpact 3000 ISDN - 10%
ζητήστε διαθεσιμότητα
VoIP τηλεφωνικό κέντρο για μικρές επιχειρήσεις και οικίες   Η σειρά COMpact 3000 αποδεικνύει πόσο ευέλικτα και ισχυρά μπ...
269.90 299.90
ζητήστε διαθεσιμότητα

Τηλεφωνικό Κέντρο FONtevo COMpact 4000 - 7%
ζητήστε διαθεσιμότητα
VoIP τηλεφωνικό κέντρο για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το τηλεφωνικό κέντρο για κάθε δίκτυο   Η μετατροπή ...
744.00 799.90
ζητήστε διαθεσιμότητα

Τηλεφωνικό Κέντρο FONtevo COMpact 5200 - 14%
ζητήστε διαθεσιμότητα
VoIP τηλεφωνικό κέντρο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις   Σύγχρονες τηλεπικοινωνίες για όλους!   Όσο αφο...
849.90 990.90
ζητήστε διαθεσιμότητα

Τηλεφωνικό Κέντρο FONtevo COMpact 5200R - 5%
ζητήστε διαθεσιμότητα
VoIP τηλεφωνικό κέντρο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις   Σύγχρονες τηλεπικοινωνίες για όλους!   Όσο αφο...
899.90 949.90
ζητήστε διαθεσιμότητα

Τηλεφωνικό Κέντρο FONtevo COMpact 5500R - 2%
ζητήστε διαθεσιμότητα
VoIP τηλεφωνικό κέντρο για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις   Ένα πλήρως ΙΡ τηλεπικοινωνιακό σύστημα - ενώ παράλληλα πρ...
1,369.90 1,399.90
ζητήστε διαθεσιμότητα